TERAPIA/JARDUERA

TERAPIA/JARDUERA

 

Sintoma bat -gaixotasuna ere esan ohi zaio- baldin badezu zeurekin edo beste norbaitek badu, ezer baino lehen esan behar dizut egoeraren bat  edo antzeko zerbait gestionatzeko moduakin daukala zerikusi zuzena. Izan daiteke momentu batean gertatua, baita ere egunetan zehar bizitakoa, zeren azken finean gertakizuna bera bizitako sentipen emozionalean dago gakoa. Norberak bizitakoa. Estres emozional bat izan da, edo eta bat baino gehiago. Gustatu edo ez, horrela da.

Gorputzak bere defentsarako baliabide naturalak dituenez, eta bere biologiarekin bat ez datorrela nabaritzen duenean erreakzionatu egiten du, eta hara, sintoma nabarmentzen da. Zerbait adierazten digu, egin ehidazu kasu esanaz datorkigu, bestela egoera oraindik eta gehiago zaildu daiteke.

Aipatzen dizudan guzti honek izan dezake zerikusi zuzena Aro Kronologikoaz ezaguna zaigunarekin, arrazonamendurako gaitasuna dugunetik gaur arte. Bainan beste aroren batekin ere izan dezake lotunea, adibidez Sentipen Proiektoaren Aroakin, sortuak izan aurretik 3-4 urterarte. Eta bestea, Zuhaitz Genealogikoa, arbasoekin lotura zuzena izanik.

Begira diezaiogun Jardunari:

Baditugu horretarako hainbat erreminta, nolabait  deitzeagatik. Horietako bat BIONEUROEMOZIOA/BIODESKODIFIKAZIOA :

  • Zer edo nor garenaren Kontzientziaz jabetzen gera, eta zertarako ere.

  • Gatazka emozionala birsortu den garaira gerturatzen gaitu, eta desprogramatu ahal da, edo beste modu batean esanda, berrikasten da. Gerta daiteke birsortu den gatazkatik gain egotea ere aurrez programatutako besteren bat edo eta baita ere sakonki estrukturatua. Horretarako jakina, aurrez aipatutako Aroei heldu behar zaie. Aro Genealogikoari begirada emateko bisitariak bere Zuhaitza prestatua izan behar du.

  • Edozein gatazka emozional izanda ere lau enbrioi kapa hauekin egongo da erlazionatua. Endodermoa: Arkaikoa/Biziraupena – Antzinako Mesodermoa: Babesa/Integritatea – Mesodermo Berria: Mugimendua/Baloreak, sineskerak – Ektodermoa: Pertsonen arteko erlazioak.

  • Horretarako baditugu hainbat baliabide: a) Inkontzientearako Bidaia .b) Zuhaitzaren azterketa. d)Programazio Neuro Linguistikorako protokoloak. e)Hipnosia Eriksoniarra. f) Gogoan diren Ziklo Biologikoak. g) Kinesiologia testajea.

  • Beti ere, sintoma bakoitzak bere zentzu biologikoa du eta adi egon behar da. Izan daiteke alergia bat, hezur-artikulazioetako arazoren bat, osatzen gaituen ehuna, glanduletakoa, azalekoa, autoinmunitatearekin zerikusia duena, eta abar eta abar,…

KINESIOLOGIA dugu beste erremintetako bat:

  • Blokeatzen gaituen eragin emozionalera iritsi gindezke sineskeretatik haratago joanik, eta hori testajeak ahalbideratzen du, bakoitzaren Inkontzienteak dena gordetzen duelako. Eta ondoren Emozioa Askatzeko Terapia aplikatzen da. Zoragarria gertatzen da. Bizitzari errepaso bat emango bagenio bezala.

  • Txinar Medizina Tradizionalataz baliatzen gera, 5 Elementuaz hain zuzen: Sua, Egurra, Lurra, Metala eta Ura. Horrek aukerak ematen dizkigu Mapa Energetikoan sartzeko eta bide batez heldu ahal izateko emozioaren sentipenari.

  • Besteak beste 14 Meridianoekin erlazioa duten 14 Gihar Indikatzaile tratatzen dira, eta gainbegiratu ditzazkegu aldi berean dagozkien Orno Erreflexoak, Neurolinfatikoak, Neurobaskularrak, elikatze faktoreak eta gihar bakoitzaren sortze eta txertatze guneak.

  • Txakrak orekatzeari ekiten diogu, nahiz modu generikoan izan edo eta sintomaren programakin erlazionatuta. Inkontziente Genomikoa ere tratatu daiteke.

Bioenergiak, eta abiatuz gertaera sintomatikotik, ahalbideratzen digu aurrekoekin izan daitekeen eraginarekin topatzea.

Oihartzun Kuantikoari buruz bloga honetan baduzu hainbat informazio.

Osatze Pranikoakin badira ariketa zenbait energisatze lana gauzatzeko.

Eta edozein dela ere norberak dakarren síntoma edo gaixotasun, aholkatzen dut jasotzea ENERGIAZ BLAI hiru saioak. Lagungarri da oso bakoitzaren oreka garatzeko.

….eta bide batez bada laguntzeko beste aukerarik: Erreflexoterapia, Inter X (frekuentziaz tratamendua),.. Kirurgia tarteko eginiko ahustura energetikoak edo blokeoak libratu ahal dira.

Gorputzak bere oreka berreskuratu behar du. Gauza da pertsona modu holistikoan tratatzea eta ez zuzenik gaixotasuna. Pertsona harmonizatzen denean, orduan bai, osoa da. Irrifar berri batek tokia hartzen du Gizaterian. Eta horrela, mundua zertxobait hobeto dago.

Tlf. 943 016889 – 638180996

Anuncios